Bố trí tối thiểu 1 cán bộ thanh tra 10 phòng thi tốt nghiệp THPT

  • 6

Các Sở GDĐT, Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, tổ chức in sao đề thi. Cử cán bộ thanh tra cắm chốt tại các Hội đồng coi thi (HĐCT), 10 phòng thi bố trí ít nhất 1 cán bộ thanh tra để giám sát các thành viên HĐCT và thí sinh thực hiện quy chế thi. Đồng thời, tổ chức các đoàn thanh tra lưu động đến các HĐCT, chú ý những nơi gặp khó khăn về cơ sở vật chất, địa điểm không an toàn, dễ xảy ra sự cố; giải quyết khiếu nại về điểm thi; giải quyết tố cáo về thi. Đối với các đoàn thanh tra của Bộ GDĐT, Bộ sẽ ra quyết định điều động cán bộ, giảng viên các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ tham gia thanh tra, giám sát công tác in sao đề thi, coi thi. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra các HĐCT trên địa bàn tỉnh. Thanh tra sẽ trực tiếp chấm 5% số bài thi Về việc thanh tra chấm thi, Bộ GDĐT ra quyết định điều động cán bộ, giáo viên của các Sở GDĐT tham gia đoàn thanh tra chấm thi, phúc khảo tại các tỉnh không chấm bài thi của địa phương mình. Đoàn thanh tra chấm thi thực hiện nhiệm vụ giám sát quy trình chấm thi, việc thực hiện quy chế của Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo. Đặc biệt, nhằm phát hiện những trường hợp vận dụng đáp áp, biểu điểm chưa chính xác, cộng nhầm điểm, bỏ sót ý hoặc bỏ qua những dấu hiệu vi phạm khác, thanh tra chấm thi sẽ trực tiếp chấm thanh tra khoảng 5% tổng số bài thi (bài đã được chấm 2 vòng độc lập và đã thống nhất điểm). Thu Nga

ngày đăng: 19/04/2011 Chính Phủ