Cà Mau: Tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri

  • 9

Sau khi bàn giao biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và danh sách chính thức 8 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII và 85 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, UBMTTQ các cấp tỉnh Cà Mau phối hợp với Ủy ban Bầu cử, UBND cùng cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử, để các ứng cử viên trình bày trước cử tri chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu dân cử. BT

ngày đăng: 25/04/2011 Đại Đoàn Kết