Các hoạt động tiêu biểu hướng tới 50 năm GDQP-AN cho HSSV

  • 8

Họp tuyên truyền 50 năm giáo dục quốc phòng an ninh cho HSSV. Ảnh: gdtd.vn Tại buổi họp tuyên truyền về sự kiện này sáng nay (20/5), ông Hà Văn Công – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng (Bộ GD&ĐT) cho biết, qua mỗi giai đoạn cách mạng và sự phát triển của giáo dục đào tạo, chương trình huấn luyện quân sự phổ thông cho HSSV đã được đổi mới nhiều lần cả về nội dung và hình thức. Đặc biệt từ năm 1991 đã chuyển đổi chương trình huấn luyện quân sự phổ thông thành môn học Giáo dục quốc phòng. Năm 2000, nội dung môn học này được thay đổi cơ bản cho phù hợp với giáo dục thời bình theo hướng tăng cường tri thức về quốc phòng, giảm bớt thực hành kỹ năng quân sự. Từ năm 2007, môn học chính thức được đổi tên là GDQP-AN. Như vậy, việc huấn luyện quân sự phổ thông (nay là GDQP-AN) đã được đưa vào giảng dạy cho HSSV từ cấp THPT đến ĐH với mục đích chuẩn bị cho thế hệ trẻ cả về mặt tinh thần và kỹ năng quân sự, nhằm sẵn sàng tham gia quân đôi, dân quân tự vệ đáp ứng sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Ông Hà Văn Công, Vụ Giáo dục Quốc phòng (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: gdtd.vn Ông Hà Văn Công cũng cho biết, Vụ Giáo dục Quốc phòng đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học và tuyên truyền 50 năm GDQP-AN cho HSSV. Mục đích hoạt động này hướng tới nhằm khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo đường lối quân sự của Đảng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN; cho thấy việc gắn kết nhiệm vụ GDQP-AN trong giáo dục đào tạo, sự hình thành và phát triển môn học GDQP-AN trong chương trình giáo dục đào tạo của các cấp học và trình độ đào tạo là tất yếu khách quan của một dân tộc hiếu học và đất nước có hàng ngàn năm lịch sử chống kẻ thù xâm lược. Đồng thời, khẳng định vị trí, ý nghĩa, hiệu quả nâng cao dân trí về quốc phòng, an ninh, về kỹ năng quân sự cần thiết để phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN của các thế hệ HSSV. Hội thảo cũng sẽ đánh giá kết quả trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện với những mặt đã làm được cũng như hạn chế, vướng mắc, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN cho HSSV. Điểm nhấn của hoạt động này sẽ là hội thảo khoa học cấp Bộ “50 năm GDQP-AN cho HSSV” tổ chức vào tháng 12/2011, kết hợp với hoạt động chào mừng 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 22 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân. Cũng tại cuộc họp, Vụ Giáo dục quốc phòng đã giới thiệu và xin ý kiến góp ý về trang thông tin điện tử giáo dục quốc phòng an ninh (http://www.quocphonganninh.edu.vn). Đây là trang tin nhằm cung cấp dữ liệu phục vụ nhiệm vụ GDQP-AN toàn dân và GDQP-AN cho HSSV. Đại tá Lê Doãn Thuật - Trưởng ban Biên tập cho biết, trang thông tin này đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động từ năm 2010 và dự kiến sẽ phát triển thành một tờ báo điện tử. 50 năm GDQP-AN cho HSSV (1961-2011) với các mốc son: Huấn luyện quân sự phổ thông 28/12/1961; Giáo dục quốc phòng 28/10/1991; Giáo dục quốc phòng-an ninh 10/7/2007. Ngày 28/12/1961 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định về việc huấn luyện quân sự cho quân nhân dự bị và dân quân tự vệ (trong đó Điều 3 quy định huấn luyện quân sự cho HS,SV) là ngày truyền thống GDQP-AN cho HS,SV. Hiếu Nguyễn ,

ngày đăng: 20/05/2011 GD&TĐ