Cash shop là gì?

  • 8

Lâu nay tại VN, chưa có game nào "dám" bỏ cash shop vì đấy là nguồn thu chính của nhà phát hành. Muốn biết game chiến thuật này chơi "chiến thuật" gì có lẽ phải đợi đến ngày 10.5. Trường Nghi

ngày đăng: 08/05/2011 Thanh Niên