Đa số cử tri tán thành Đề án thành lập TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc

  • 8

Ảnh minh họa

Cụ thể, đối với việc lấy ý kiến đại biểu HĐND các cấp, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức lấy ý kiến đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, HĐND thị xã Phúc Yên và HĐND các xã, phường thuộc thị xã Phúc Yên. Kết quả đều đạt 100% đại biểu tán thành Đề án.

Đối với việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức lấy ý kiến tổng số 78.311 cử tri của 10 xã, phường trên địa bàn thị xã. Kết quả, trong số 75.434 cử tri tham gia lấy ý kiến thì có 74.715 cử tri tán thành, đạt 99,05%.

Mời bạn đọc xem tổng hợp ý kiến cử tri và ý kiến đại biểu HĐND các cấp về việc tán thành chủ trương thành lập phường Nam Viên, phường Tiền Châu thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc tại đây .

Tuệ Văn

ngày đăng: 23/05/2017 Chính Phủ