Giá vàng giảm

  • 12

Giá vàng tại Việt Nam cũng giảm 100.000 đồng/lượng, giao dịch xoay quanh 37,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỉ giá liên ngân hàng giảm 5 đồng, còn 20.683 đồng/USD. Tỉ giá các ngân hàng thương mại cũng giảm tương tự, bán ra 20.890 đồng/USD; tỉ giá USD tự do trụ ở mức 22.100 đồng/USD. Với tỉ giá này, giá vàng thế giới quy đổi khoảng 37,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước 300.000 đồng/lượng.

ngày đăng: 25/02/2011 NLĐ