Hội nghị KH&CN chuyên ngành cơ khí - điện điện tử - công nghệ thông tin GTVT

  • 2

Các báo cáo tham luận tại Hội nghị như: Nghiên cứu chế thử sơn máy bay cho máy bay ATR 72 hoặc A-320; nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị căng kéo điều khiển tự động nhằm nâng cao chất lượng thi công dầm bê tông cốt thép dự ứng lực; đề xuất kiến trúc tổng thể hệ thống giao thông thông minh cho đường bộ Việt Nam; nghiên cứu thiết kế và công nghệ chế tạo giá chuyển hướng toa xe hàng 3 trục khổ đường 1.000 mm, tải trọng 14 tấn/trục... đã khẳng định quyết tâm và năng lực làm chủ KH&CN hiện đại, thể hiện những tiến bộ vượt bậc về chất và lượng của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân ngành GTVT nói chung, lĩnh vực cơ khí - điện điện tử - công nghệ thông tin nói riêng, nhằm đúc kết các bài học kinh nghiệm và có những định hướng đúng đắn cho sự phát triển của ngành trong thời gian tới. Tin và ảnh: Xuân Diện

ngày đăng: 19/04/2011 HĐKH