Hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2011

  • 0

Ảnh: LĐ Đối với thanh tra thuộc các Sở GD-ĐT, 10 phòng thi phải bố trí ít nhất 1 cán bộ thanh tra để giám sát các thành viên hội đồng coi thi. Đối với các đoàn thanh tra của Bộ GD-ĐT, mỗi tỉnh, TP trực thuộc TW có 1 đoàn thanh tra gồm trưởng đoàn, một cán bộ giám sát in sao đề thi, 5 - 10 thành viên thanh tra coi thi. Lưu ý, cán bộ giám sát in sao đề thi phải kiểm tra cơ sở trước khi hội đồng tiến hành in sao đề thi. Trong khi chấm thi, cần giám sát cán bộ chấm thi thực hiện đúng quy định quét và xử lý kết quả, ghi dữ liệu đối với môn thi trắc nghiệm. Đối với môn thi tự luận, giám sát việc thực hiện quy chế chấm thi, giao nhận bài thi, quy trình chấm vòng 2 độc lập, việc xử lý bài thi có dấu hiệu bất thường, chênh lệch điểm…

ngày đăng: 19/04/2011 VOH