KH&CN Hà Tĩnh góp phần quan trọng đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

  • 6

1. Công tác quản lý nhà nước: Đã chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành 8 Quyết định và 2 Chỉ thị trong lĩnh vực hoạt động KH&CN của địa phương. Công tác quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ đã bám sát chức năng nhiệm vụ, tổ chức thẩm định 9 dự án đầu tư, 4 hợp đồng chuyển giao công nghệ; hướng dẫn 138 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp; làm thủ tục cấp phép cho 22/24 cơ sở X-Quang; triển khai 22 cuộc thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực KH&CN, đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 206 triệu đồng đối với các cơ sở vi phạm; hướng dẫn công bố tiêu chuẩn chất lượng cho 320 loại sản phẩm hàng hóa; triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000, ISO 9001:2008, ISO 14000, HACCP, GMP cho 33 cơ quan hành chính nhà nước; 30 doanh nghiệp, 2 trung tâm sự nghiệp... 2. Hợp tác KH&CN và phát triển tiềm lực: Chủ động phối hợp với hơn 15 viện, trường trong nước và tổ chức KH&CN, chuyên gia nước ngoài chuyển giao thành công nhiều công nghệ và kết quả nghiên cứu. Đội ngũ cán bộ KH&CN không ngừng được trưởng thành, đến thời điểm hiện nay toàn tỉnh có 32.344 người có trình độ từ cao đẳng trở lên; trong đó 26.827 người trình độ đại học; 576 thạc sĩ, 31 tiến sĩ (3 GS và PGS). Toàn tỉnh có 28 tổ chức hoạt động KH&CN và trên 28 phòng thí nghiệm, trong đó có 21 phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn vilas. 3. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Đã triển khai 1 đề tài cấp bộ; 2 dự án hợp tác quốc tế; 11 dự án thuộc chương trình nông thôn – miền núi, 93 đề tài, dự án cấp tỉnh… Nhiều đề tài, dự án sau khi nghiệm thu đã được ứng dụng vào thực tiễn đạt kết quả tốt, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Tiêu biểu như các đề tài nghiên cứu về giống lúa XT27, XT28, X33 cho năng suất cao, xác định được một số giống lúa có triển vọng như: Giống Xuân Trung X05.97, X07.219; giống Xuân Muộn X07.1, D196HD...; đưa vào phát triển các giống hoa, rau sạch ở địa phương; du nhập giống bò Brahman và nuôi thương phẩm; du nhập giống gà siêu trứng VCN-G15, gà Aicập, ngan Pháp… Các hoạt động KH&CN còn tập trung nghiên cứu giải quyết các vấn đề nâng cao đời sống cho người dân các xã vùng bãi ngang ven biển, miền núi… Trong công nghiệp đã nghiên cứu, tư vấn và lựa chọn những dây chuyền công nghệ tiên tiến, trang thiết bị hiện đại phục vụ định hướng, đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, thiết bị tạo ra các công trình, sản phẩm có năng suất chất lượng cao hơn. Nghiên cứu, ứng dụng KH&CN giải quyết việc làm, góp phần ổn định đời sống cho người dân tái định cư ở Khu kinh tế Vũng Áng, công trình thủy điện Ngàn Trươi - Cẩm Trang, mỏ sắt Thạch Khê… Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và khai thác tài nguyên, đã tập trung nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu tổng thể về tài nguyên thiên nhiên, điều kiện địa lý địa chất, môi trường sinh thái, cung cấp số liệu, luận cứ khoa học cho công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, công tác khai thác, chế biến, sử dụng hợp lý tiết kiệm nguồn tài nguyên và gắn với bảo vệ môi trường. Xuất phát từ yêu cầu mới, để KH&CN thực sự phát huy vai trò đòn bảy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và thực hiện thành công mục tiêu mà Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII đã đề ra, giai đoạn tới, KH&CN Hà Tĩnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống KH&CN từ tỉnh đến cơ sở, thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào sản xuất; ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, sản xuất sản phẩm có chất lượng cao; thúc đẩy công tác đầu tư, đổi mới công nghệ. Trước mắt tập trung nghiên cứu, ứng dụng KH&CN phát triển công nghiệp phụ trợ và nâng cao đời sống cho người dân tại Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, mỏ sắt Thạch Khê, đầu tư phát triển khai thác lợi thế của 137 km bờ biển. Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực KH&CNvà nhân lực có trình độ cao; khuyến khích, thu hút, trọng dụng, tôn vinh nhân tài, đặc biệt các chuyên gia đầu ngành về công tác tại địa phương. Với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ trí thức, hoạt động KH&CN Hà Tĩnh trong giai đoạn tới sẽ có bước phát triển mới trên các lĩnh vực, phục vụ đắc lực sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH quê hương, đất nước, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng tỉnh nhà phát triển giàu mạnh. Nguyễn Huy Lâm Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh

ngày đăng: 03/06/2011 HĐKH