Khởi động giải thưởng Sách hay 2011

  • 6

Theo đó, các cuốn sách được xuất bản bằng tiếng Việt từ sau ngày 30/4/1975, không vi phạm pháp luật, thuộc 7 lĩnh vực: Giáo dục, Nghiên cứu, Kinh tế, Quản trị, Lẽ sống, Văn học, Thiếu nhi đều được tham gia đăng ký xét tuyển. Trên cơ sở xét tuyển của 5 thành viên trong hội đồng xét tuyển gồm các nhà nghiên cứu, nhà văn, dịch giả, nhà giáo dục, nhà báo có uy tín, đã được Hội đồng trao giải mời, ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các tác phẩm được đánh giá, nhận được sự đồng thuận cao nhất. Theo kế hoạch, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào đúng rằm Trung thu hằng năm. Trừ sách thiếu nhi có 4 giải thưởng cho sách dịch, sách viết thuộc sách văn học và sách phát triển thiếu nhi, 6 lĩnh vực còn lại đều có hai giải thưởng cho sách viết và sách dịch.Trong đó, giải Nghiên cứu chỉ xét trao cho sách thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Giải văn học chỉ trao giải cho tác phẩm thuộc thể loại tiểu thuyết

ngày đăng: 02/05/2011 CAND