Mỗi phòng thi tốt nghiệp THPT không quá 28 thí sinh

  • 1

Mỗi thí sinh có một số báo danh gồm sáu chữ số, gồm: hai chữ số đầu là mã số cụm trường, bốn chữ số sau là số thứ tự của thí sinh trong danh sách. Trong sắp xếp phòng thi và lập danh sách thí sinh theo phòng thi của cụm trường phải bảo đảm khoảng cách giữa hai thí sinh ngồi cạnh nhau theo hàng ngang là 1,2 m; mỗi phòng thi có 24 thí sinh, phòng thi cuối cùng của mỗi môn ngoại ngữ hoặc giáo dục thường xuyên có không quá 28 thí sinh; có thể ghép các phòng thi cuối trong một phòng, nhưng không quá 28 thí sinh (nếu quá 28 thì xếp thêm một phòng nữa). H Bộ GD và ĐT lưu ý thí sinh khi làm bài thi trắc nghiệm cần kiểm tra đề thi có đủ số trang, số lượng câu trắc nghiệm; tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mã số. Thí sinh ghi tên và số báo danh của mình vào vị trí tương ứng trong đề thi, ghi ba chữ số của mã đề thi vào ba ô vuông nhỏ ở đầu các cột của khung mã đề thi (mục số 10 trên phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN)); sau đó, dùng bút chì lần lượt theo từng cột tô kín ô có chữ số tương ứng với chữ số ở đầu mỗi cột. Theo yêu cầu của giám thị, thí sinh tự ghi mã đề thi của mình vào hai phiếu thu bài thi, không ký tên vào phiếu thu bài khi chưa nộp bài. Ngoài ra, trên phiếu TLTN chỉ được viết một thứ mực không phải là mực đỏ và tô chì đen ở ô trả lời. Ngoài 10 mục cần ghi trên phiếu TLTN bằng bút mực và các câu trả lời tô chì, tuyệt đối không được để lại dấu hiệu riêng trên phiếu TLTN. Bài có dấu riêng sẽ bị coi là phạm quy và không được chấm điểm; thí sinh làm xong bài phải ngồi tại chỗ, không nộp bài trắc nghiệm trước khi hết giờ làm bài.

ngày đăng: 06/04/2011 Nhân Dân