Phát triển du lịch Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  • 6

CôngThương - Những năm qua, tiềm năng du lịch của Vĩnh Phúc đã được quan tâm, đầu tư, khai thác đặc biệt là sản phẩm du lịch nghỉ mát, sinh thái và du lịch tâm linh. Số lượng khách nội địa đến Vĩnh Phúc tăng trên 20%/năm; khách quốc tế tăng bình quân trên 25%. Du lịch Vĩnh Phúc có thế mạnh về Tam Đảo, Đại Lải, Tây Thiên; hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch được quan tâm; có vị trí gần thủ đô Hà Nội và sân bay quốc tế Nội Bài. Tuy nhiên, du lịch Vĩnh Phúc cũng có mặt còn yếu như: đội ngũ lao động trong ngành du lịch còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng; sản phẩm du lịch còn hạn chế; khă năng kết nối với các địa phương trong vùng còn yếu... Trên cơ sở đánh giá thực trạng, tiềm năng, đơn vị tư vấn đã đưa ra các quan điểm phát triển du lịch Vĩnh Phúc gồm: phát triển du lịch Vĩnh phúc nhanh, tương xứng với tiềm năng, nguồn lực; phát triển du lịch gắn với việc bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự xã hội; phát triển du lịch trong sự phát triển kinh tế - xã hội ổn định và bền vững; phải dựa trên sự phát huy nội lực, sức mạnh tổng hợp của các ngành, các thành phần kinh tế, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài để ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho ngành du lịch nhằm phát huy các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; gắn với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển du lịch đặt trong mối quan hệ với sự phát triển du lịch các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là mối quan hệ với các địa phương thuộc vùng thủ đô, nhằm tạo nên những sản phẩm du lịch đặc thù hấp dẫn khách du lịch. Mục tiêu phát triển du lịch Vĩnh Phúc hướng vào việc phát triển đa dạng các loại hình du lịch gồm: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với giải trí; quan tâm phát triển và khai thác tiềm năng du lịch văn hóa, tâm linh; mở rộng thêm các lĩnh vực du lịch. dịch vụ phục vụ hội thảo, phát triển mô hình du lịch kết hợp thăm quan, học tập kinh nghiệm. Trước những cơ hội khách quốc tế, khách nội địa đến thủ đô Hà Nội và nhu cầu du lịch đến Vĩnh Phúc, đơn vị tư vấn đã đưa ra định hướng và các giải pháp phát triển du lịch Vĩnh Phúc gồm: quan tâm phát triển thị trường khách quốc tế; khách nội địa, trong đó thu hút khách du lịch thương mại, du lịch đô thị, lễ hội, tín ngưỡng; phát triển các sản phẩm du lịch như thăm quan thắng cảnh, du lịch sinh thái, du lịch cuối tuần; nâng cao năng lực cạnh tranh trong du lịch, hình thành các cụm du lịch như Vĩnh Yên - Tam Dương; Tam Đảo; Bình Xuyên - Phúc Yên; Yên lạc - Vĩnh Tường; Lập Thạch - Sông Lô; tổ chức tốt công tác tiếp thị, xúc tiến quảng bá; tổ chức các hoạt động kinh doanh du lịch; đào tạo nguồn nhân lực; tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch và mô hình quản lý khu du lịch; tổ chức không gian lãnh thổ du lịch; gắn phát triển du lịch với bảo vệ tài nguyên môi trường và phát triển bền vững. Thiền viện Tây Thiên – nơi bảo lưu tư tưởng Phật giáo thời Trần đang là điểm đến của kiều bào khi về thăm Tổ quốc. Phát biểu kết luận hội nghị,chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tư, yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến phản biện và góp ý nhằm bổ sung, chỉnh sửa số liệu đảm bảo sát thực tế của tỉnh; đồng thời làm rõ thực trạng và xác định được tính đặc trưng của du lịch Vĩnh Phúc; cụ thể hóa mục tiêu du lịch của Vĩnh Phúc, trong đó có nội dung liên kết vùng; các sản phẩm du lịch của Vĩnh Phúc để đầu tư trọng điểm; tính xã hội hóa về nguồn vốn cho phát triển du lịch Vĩnh Phúc; công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch... qua đó khẳng định Vĩnh phúc trở thành trọng điểm về du lịch gắn với vùng thủ đô Hà Nội. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành chức năng của tỉnh có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, số liệu để đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện qui hoạch và báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.

ngày đăng: 13/04/2011 Báo Công Thương