Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra ngay điều kiện hoạt động của Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Kim Cương