Kịch tính phút chót trong giải đấu Crossfire Legends giao lưu báo chí