Mưa to gây sạt lở 50m3 đất trên đường lên Khu du lịch Mẫu Sơn