Nguyên Phó chủ tịch Hà Nội bị khởi tố: Khởi tố không có nghĩa là đã có tội