Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cắt ngọn dự án Tân Bình Aparment