Thí điểm vượt qua Bức tường Việt Nam sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến động Sơn Đoòng?