Tiếp tục nạo vét hồ Gươm bằng công nghệ Đức

  • 5

Trước khi triển khai, UBND TP yêu cầu Sở KH-CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện về thiết bị, phương tiện, nhân lực, tổ chức thi công. Đồng thời, cử cán bộ, công nhân cùng tham gia tháo, lắp, vận hành, điều khiển các thiết bị để khi chuyên gia Đức sang thì có thể triển khai lắp đặt thiết bị và nạo vét ngay, đảm bảo hiệu quả các chi phí và từng bước thực hiện chuyển giao công nghệ điều khiển, vận hành thiết bị nạo vét.

ngày đăng: 19/05/2011 ANTĐ