Trao học bổng cho sinh viên người Hoa

  • 6

Đây là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng học tập khá, giỏi. Hoạt động nằm trong chương trình Trao học bổng cho sinh viên người Hoa diễn ra tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM (643 Điện Biên Phủ, quận 3). Nguồn học bổng trên lấy từ Quỹ học bổng Vừ A Dính năm 2011 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. K.HUY

ngày đăng: 17/05/2011 PLO