Trực tuyến chưa thể thay trực tiếp

  • 7

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị REE, cho biết, hiện nay số lượng cổ đông của REE đã trên 800. Vì thế, việc triệu tập đủ cổ đông tham dự tốn nhiều thời gian và chi phí đi lại. Bà Thanh cho biết thêm, trong đại hội qua cầu truyền hình, vấn đề thống nhất giá trái phiếu chuyển đổi dự định phát hành trong thời gian tới được thông qua rất nhanh. Đây là điều đáng mừng, nhất là khi tính chất sở hữu trái phiếu, cổ phiếu của các cổ đông là không giống nhau. Theo Tiến sĩ Phạm Linh, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Quốc tế (VIS), đại hội cổ đông qua cầu truyền hình rất thích hợp với những công ty có tính đại chúng cao. Mỹ và các nước châu Âu vẫn sử dụng cầu truyền hình làm phương tiện tổ chức đại hội cổ đông. Tuy nhiên, khi tiến hành đại hội theo hình thức này, cần làm cho cổ đông yên tâm với tính xác thực của tỉ lệ cổ đông và kết quả biểu quyết. Để gỡ khó, ông Linh cho rằng nên có một trung gian ở mỗi đầu cầu làm nhiệm vụ kiểm soát. Ngoài ban kiểm soát của doanh nghiệp, có thể mời thêm người của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán hoặc công ty luật. Trong khi đó, bà Thanh cho biết, tổ chức đại hội qua cầu truyền hình tốn nhiều chi phí hơn kiểu truyền thống. Dù vậy, “so với kết quả đạt được từ đại hội, chi phí tăng thêm này là xứng đáng”, bà nói. Ngay sau đại hội cổ đông qua cầu truyền hình của REE, Công ty Chứng khoán FPT (FPTS) đã nhanh chóng giới thiệu về gói giải pháp EzGSM hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến. Theo FPTS, EzGSM có thể giúp doanh nghiệp tổ chức một kỳ đại hội hiệu quả, tốn ít chi phí và đạt được tối đa tỉ lệ cổ đông tham gia biểu quyết. Tất cả các hoạt động liên quan đến đại hội đều thực hiện chủ yếu qua mạng internet. Theo chuyên gia tài chính Đinh Thế Hiển, đại hội cổ đông ngoài chức năng quản trị doanh nghiệp còn là một kênh quảng bá hình ảnh doanh nghiệp rất tốt. Do đó, chuyển sang hình thức họp cổ đông trực tuyến sẽ làm giảm đi hiệu quả này. “Hiệu quả của đại hội không nằm ở cách triển khai bằng hình thức nào, mà thể hiện ở việc đại hội đã đạt được những kết quả gì”, ông nói thêm. Rõ ràng, cổ đông không đến dự họp là do doanh nghiệp chưa làm tốt khâu quan hệ cổ đông. Ở Mỹ, những doanh nghiệp lớn đều có bộ phận quan hệ cổ đông lên đến 20 người. Mỗi lần có kế hoạch kinh doanh mới hay tổng kết kết quả kinh doanh quý, họ đều tổ chức gặp mặt cổ đông. Điều này làm tăng tính tương tác giữa cổ đông và doanh nghiệp. “Ở Việt Nam, việc họp cổ đông trực tuyến chỉ nên áp dụng cho việc báo cáo kết quả kinh doanh quý”, ông Hiển nói. Mặt khác, họp cổ đông trực tuyến còn liên quan đến nhiều vấn đề pháp lý chưa rõ ràng như chữ ký điện tử, xác thực tỉ lệ cổ đông tham dự, kết quả biểu quyết. Do đó, ông Linh, VIS, cho rằng nên hạn chế sử dụng cho đến khi có các quy định rõ ràng hơn.

ngày đăng: 27/04/2011 NCĐT