Tuyệt kỹ mở nút chai chỉ bằng 1 tờ giấy ăn

  • 10

Dụng cụ cần có chỉ là: - 1 tờ giấy ăn loại to thông thường Và mình cùng ngó nghiêng "tuyệt kỹ" nhé! Ghi nhớ vụ này nha! Kiểu gì cũng có lúc cần dùng đó! meosut

ngày đăng: 29/04/2011 PL&XH